m-Platba

Jako m - Platba je označována platební metoda, která Vám umožňuje zadat příkaz k úhradě finanční částky a zaplatit tak prostřednictvím mobilního telefonu za nákup zboží či služeb. m - Platba je realizována zadáním transakce v prostředí mobilního internetu, či zadáním jednorázového hesla (SMS kódu) do internetového formuláře na internetových stránkách obchodníka. Částka je Vám následně obvykle vyúčtována v oddělené části Vašeho vyúčtování mobilních služeb, případně odečtena z předplaceného kreditu.