TICKETPRO | M-TICKET

 

Zakupte si vstupenky přímo na Váš mobilní telefon!

TICKETPRO zavedlo službu M-TICKET. Při nákupu vstupenek on-line na stránkách Ticketpro si zvolte jako způsob doručení M-TICKET. Jakmile je platba potvrzena, vstupenka Vám přijde přímo na Váš mobilní telefon.

Vstupenka bude následně zkontrolována při vstupu na akci.

Další informace o M-TICKETu

- Vstupenky lze zakoupit nejpozději dva pracovní dny před konáním akce.

- Takto objednané vstupenky obdrží uživatel na mobilní telefon, jehož číslo zadá v průběhu nákupu.

- M-TICKET je obrázek nebo kód, který bude po předložení při vstupu do místa konání akce zkontrolován čtecím zařízením a na základě toho bude umožněn vstup.

- Po jejím přečtení nelze již vstupenku dále použít. Vstup bude povolen pouze na základě té vstupenky, která bude předložena a zkontrolována čtecím zařízením jako první. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží.

Upozornění:

Během nákupu v Shopu musíte zadat správné mobilní číslo u operátora v České republice (02, T-Mobile, Vodafone) a vybrat způsob doručení M-Ticketu. Podporovány jsou tyto způsoby:
 

- EMS - Pokud Váš mobilní telefon podporuje příjem EMS, zvolte tuto volbu.

- Nokia Picture Message - Tento formát je podporován většinou současných telefonů Nokia.

- WAP Push - Pro tento druh doručení musíte mít telefon, který podporuje službu WAP, a musíte mít tuto složbu aktivovánu u Vašeho telefonního operátora a nastavenou ve Vašem telefonu.

- SMS - Pokud Vám nevyhovuje žádná z předchozích voleb, použijte SMS.

Před nákupem vstupenek si prosím ověřte v návodu na použití, zda Váš mobilní telefon patřičnou možnost podporuje.

- Pokud bude na jednu akci zakoupeno více vstupenek jako M-Ticket, přijde Vám jen jedna zpráva - ta bude obsahovat kód a výčet zakoupených sedadel.

- Služba M-TICKET je nastavena pouze u vybraných akcí. Pokud je tato možnost povolena, nabídne se uživateli automaticky v průběhu nákupu.

- TICKETPRO neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním nebo přeposláním této vstupenky. Vstupenku je nutné uchovávat na bezpečném místě.

- Doručení prostřednictvím M-TICKETU je zpoplatněno částkou 20 Kč za transakci.