SMS Parkování | Jablonec nad Nisou

SMS Parking

Platba za parkování formou SMS zprávy

Platba za parkování formou SMS zprávy

Poplatek se vybírá ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 18:00. Dny pracovního klidu jsou bez poplatku.

Jak platit SMS zprávou

Stačí zaslat SMS zprávu v určeném tvaru na telefonní číslo 902 06

Tvar SMS zprávy:

JN_01_2L31234_120

kde:

  • "JN" je klíčové slovo SMS parkingu v Jablonci nad Nisou
  • Znak "_" znamená jednu mezeru
  • "01" je kód parkovací zóny
  • "2L21234" je SPZ parkujícího vozidla
  • "120" je požadovaná doba parkování v minutách (30, 60, 120, 180, 240)

V případě, že požadujete zaslání upozornění na konec předplacené doby, vložíte na konec SMS symbol "U" (příklad: JN_02_3L21997_60_U)

Parkovné je zaplaceno až po obdržení potvrzující SMS. Tu je nutné uchovat pro potřebu možné kontroly.

Službu placení prostřednictvím SMS lze využít pouze, pokud máte u svého operátora aktivovánu službu Premium SMS. Pro další informace o Premium SMS kontaktujte svého mobilního operátora.

Pokud zadáte SMS zprávu chybně, obdržíte informační SMS zprávu s textem: "Město Jablonec nad Nisou - Parkovací lístek nebyl objednán. Chybný formát zprávy."

Ceník parkování

Parkování ve městě

Prodloužení parkování

Kdykoliv před koncem parkování, lze parkování prodloužit. Prodloužení se provádí pomocí stejné SMS jako vlastní objednání. Odpovědi jsou též totožné.

Zpracování údajů

Zasláním SMS zprávy s platbou parkování uživatel souhlasí se zpracováním údajů SPZ vozidla a telefonního čísla pro potřeby platby parkovného.

Tisk parkovacího lístku

Pro potřeby archivace lze vytisknout parkovací lístek na stránce: www.sms.mestojablonec.cz

Provoz služby

  • Službu zajišťuje: město Jablonec nad Nisou
  • Technický servis: GLOBDATA, a. s., Na příkopě 9-11, 110 00, Praha 1

Aktuální informace naleznete na  www.mestojablonec.cz.