SMS jízdenky | Plzeň

SMS jízdenka byla v Plzni

zavedena k 1. září roku 2010, od té doby si získala velikou oblibu u cestujících. Tento produkt byl zaveden ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně.

Obecné informace:

SMS jízdenka
 

  • je přestupní
  • její cena je 20 Kč nebo 70 Kč dle druhu zakoupené SMS jízdenky (+ cena SMS u Vašeho operátora)
  • má platnost 35 minut nebo 24 hodin dle druhu zakoupené SMS jízdenky
  • platí pouze ve vozidlech PMDP, a.s.
  • platná pouze ve vnitřní zóně "001 Plzeň"

Do vozu MHD lze nastoupit pouze s již přijatou SMS jízdenkou.

Pro nákup SMS jízdenky je nutné mít aktivní službu Premium SMS u Vašeho operátora. Telefonní číslo, ze kterého se SMS zpráva odesílá, musí být registrováno v síti některého z českých mobilních operátorů.

Postup nákupu SMS jízdenky:
Objednání SMS jízdenky s platností 35 minu spočívá v zaslání krátké textové zprávy (SMS) se specifickým textem PMDP35M (tj. klíčovým slovem) na telefonní číslo 90206 platné pro všechny operátory:

Příklad:
Cestující odešle SMS s textem:
- PMDP35M na tel. číslo 90206
- Kde PMDP35M je klíčové slovo a 90206 je telefonní číslo společné pro všechny operátory.

Objednání SMS jízdenky s platností 24 hodin spočívá v zaslání krátké textové zprávy (SMS) se specifickým textem PMDP24H (tj. klíčovým slovem) na telefonní číslo 90206 platné pro všechny operátory:

Příklad:
Cestující odešle SMS s textem:
- PMDP24H na tel. číslo 90206
- Kde PMDP24H je klíčové slovo a 90206 je telefonní číslo společné pro všechny operátory.

Vyčkejte přibližně 2 minuty na přijetí SMS jízdenky s vyznačenou platností.

Duplikát SMS jízdenky:

V případě smazání SMS jízdenky v době platnosti lze získat duplikát zasláním SMS ve tvaru PMDP35MD (pro SMS jízdenku s platností 35 minut) nebo PMDP24HD (pro SMS jízdenku s platností 24 hodin) na telefonní číslo 9000603. Cena duplikátu je uvedena v platném Ceníku SMS jízdenky.

SMS jízdenka je neplatná:
nenastala-li nebo uplynula-li doba její platnosti
byla-li použita mimo tarifní pásmo
nebyla-li zaslána smluvním distributorem SMS jízdenek
byla-li jakkoliv upravována, přepisována nebo přeposílána
nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost
odeslal-li cestující SMS pro nákup jízdenky až po zahájení přepravy
není-li SMS jízdenka na základě přiděleného kódu při přepravní kontrole v databázi jízdenek nalezena
nedodržel-li cestující podmínky stanovené pro její použití, které jsou stanoveny ve Smluvních přepravních podmínkách a Produktových podmínkách SMS jízdenky

Tisk zjednodušených daňových dokladů

Ke každé zakoupené SMS jízdence je kupujícímu umožněno pořízení (tisk) zjednodušeného daňového dokladu prostřednictvím internetové aplikace, kterou nalezne zde...
Kupujícímu je umožněno pořízení zjednodušeného daňového dokladu ve lhůtě 3 měsíců od nákupu SMS jízdenky.
Postup pro pořízení daňového dokladu prostřednictvím výše uvedené internetové aplikace naleznete zde...

Reklamace SMS jízdenky

Považuje-li kupující/cestující provedenou operaci (nákup SMS jízdenky) za chybnou, je oprávněn uplatnit písemnou reklamaci u PMDP, a.s. (Zákaznickém centrum, Denisovo nábřeží 12, Plzeň) nebo přímo prostřednictvím internetové aplikace u společnosti zajišťují provoz systému SMS jízdenek v souladu s platným Reklamačním řádem – služby SMS jízdenky. Lhůta k podání reklamace činí 1 kalendářní měsíc od provedení sporné operace. Bude-li reklamace uznána poskytovatelem služby SMS jízdenky za oprávněnou, vrátí poskytovatel služby kupujícímu po ukončení reklamačního řízení částku, která bude rovna ceně SMS jízdenky dle platného ceníku SMS jízdenky.

Více informací naleznete na www.pmdp.cz.