SMS jízdenky | Liberec

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,

ve spolupráci se společnostmi DIRECT pay, s.r.o., a ERIKA, a.s., spustil od 9. listopadu 2009 ve vozidlech DPMLJ, a. s. a pouze zóně MHD LIBEREC platbu jízdného pomocí SMS a DATOVÉ jízdenky.

Na základě zkušeností z provozu služby SMS jízdenka přistoupil dopravní podnik od 1.1.2012 k inovaci, která cestujícím umožní bezpečnější způsob objednávání SMS jízdenky. Od 1.1.2013 pak byly upraveny ceny SMS jízdenek.

Od 1.1.2012 došlo ke změně telefonního čísla, na kterém je možné SMS jízdenku objednat.

Platit za jízdné v Liberci se tak dá navíc pomocí mobilního telefonu a to dvěma základními způsoby:

1. SMS JÍZDENKA
stačí poslat SMS s textem: LIB na telefonní  číslo 90206,

cena SMS jízdenky je 25,- Kč(+ cena SMS dle vašeho tarifu u mobilního operátora). Cena je včetně DPH.
platí vždy 60 min. od obdržení SMS na Váš mobilní telefon,
nastoupit do vozidla DPMLJ, a.s., lze teprve po obdržení SMS s tzv. HASH kódem na Váš mobilní telefon,
SMS jízdenka je přestupní a platí pouze v tarifní zóně LIBEREC a pouze na linkách MHD LIBEREC,
revizorovi se prokazujete přijatou SMS s tzv. HASH kódem,
pokud si SMS s HASH kódem nechtěně vymažete, můžete v době platnosti jízdenky požádat o duplikát SMS jízdenky a to tak, že pošlete SMS s textem: LIB na telefonní číslo 9000603 (cena za duplikát SMS jízdenky je 3,-Kč vč. DPH) a do 2 min. obdržíte duplikát jízdenky na Váš mobilní telefon,
základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby „SMS Premium“ u Vašeho mobilního operátora (aktivace je zdarma). SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů.

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

SMS jízdenka platí pouze v tarifní zóně Liberec, tedy na jízdu do Jablonce nad Nisou ji NELZE využít!

Při objednání SMS jízdenky na staré telefonní číslo, tedy 9020620, cestující platnou SMS jízdenku neobdrží, ale obdrží upozornění, že zaslal požadavek na špatné telefonní číslo. Cestující ale bude zpoplatněn částkou 20 Kč. Musí tedy poslat nový požadavek na SMS jízdenku na telefonní číslo 90206.

Více informací naleznete na www.dpmlj.cz nebo www.platmobilem.cz.

2. DATOVÁ JÍZDENKA
pro zakoupení datové jízdenky je nutné mít ve Vašem mobilním telefonu aktivován u svého mobilního operátora datový tarif, musíte se zaregistrovat a nainstalovat si do Vašeho mobilního telefonu aplikaci DZONE, návod viz. DZONE,
převést peníze na Váš nový účet (podobný systém jako elektronická peněženka) a před jízdou v menu Vašeho mobilního telefonu vybrat jízdenku pro DPMLJ, a.s.,
ceny a platnost DATOVÝCH jízdenek:
DATOVÁ jízdenka pro jednotlivou jízdu základní – platnost 40 min. So, Ne a sv. 60 min.: 20,-Kč,
DATOVÁ jízdenka pro jednotlivou jízdu zlevněná – platnost 40 min. So, Ne a sv. 60 min.:10,- Kč,
DATOVÁ 24 hodinová jízdenka základní: 80,- Kč,
DATOVÁ 24 hodinová jízdenka zlevněná: 40,- Kč,
DATOVÉ jízdenky jsou přestupní a platí pouze v tarifní zóně MHD LIBEREC a pouze ve vozidlech provozovaných DPMLJ, a. s.,
revizorovi se prokazuje obdrženou jízdenkou v aplikaci DZONE,
pro využívání DATOVÉ jízdenky musí Váš mobilní telefon podporovat JAVU,
pokud potřebujete pomoci s instalací aplikace DZONE, máte tyto možnosti:
využít zákaznickou linku (automatizovaná hlasová služba IVR) +420 234 249 665
(pomoc při nastavení telefonu, spuštění aplikace apod.)
využít on-line pomoc na webových stránkách  www.dzone.cz/helpdesk,
 využít e-mailu hepldesk@dzone.cz,
pokud se Vám i po těchto nápovědách nadále nedaří aplikaci nainstalovat, můžete zajít do prodejny společnosti MOBILPLUS (palác DUNAJ), kde Vám za poplatek s instalací pomohou technici.

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

Datová jízdenka platí pouze v tarifní zóně Liberec, tedy na jízdu do Jablonce nad Nisou ji NELZE využít!

Přepravní kontrola:

Cestující, který si SMS či DATOVOU jízdenku zakoupí, je povinen se touto jízdenkou při kontrole pracovníkovi přepravní kontroly prokázat, a to tím, že mu umožní přečíst si celý text. Pracovník přepravní kontroly podle údajů na jízdence může provést on-line kontrolu s databází platných jízdenek. Při podezření, že je tato jízdenka neplatná, má možnost přepravní kontrolor odeslat vlastníkovi mobilního čísla i sobě kontrolní SMS. Neumožní-li cestující řádnou kontrolu SMS či datové jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

Stejným způsobem se cestující prokazuje řidiči při nástupu do vozidla v období nástupu předními dveřmi od 20:00 hodin do 4:00 hodin.

SMS a DATOVÁ jízdenka je neplatná:
pokud byla odesílateli doručena až po nástupu do vozidla MHD,
nebyla-li zaslána smluvním distributorem,
byla-li jakkoliv upravována, přepisována nebo přeposílána,
nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost.

Reklamace:

Reklamaci lze uplatnit pouze na předepsaném formuláři, který je dostupný na stránkách www.dpmlj.cz nebo je k dispozici na informačním centru DPMLJ ve Fügnerově ulici. O výsledku reklamací budou cestující písemně vyrozuměni. Podle zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích je možné reklamaci na poskytovanou službu uplatnit nejpozději do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby. Reklamace vyřizuje poskytovatel služby, kterým je firma DIRECT pay, s.r.o.

Daňový doklad:

Vystavení daňového dokladu je dostupné na stránkách  www.jizdenka.dpmlj.cz , cestujícím je umožněn prostřednictvím zadání kódu a telefonního čísla použitého při nákupu jízdenky přístup do systému, který obsahuje aktuální seznam vystavených jízdenek konkrétního telefonního čísla. Potvrzením výběru jízdenky nebo daného časového období se zobrazí doklad, který lze vytisknout.

DATOVÁ jízdenka (blokace aplikace):

Pokud ztratíte Váš mobilní telefon s nainstalovanou aplikací DZONE, zavolejte na linku pro zablokování účtu při ztrátě mobilního zařízení:+420 776 545 554 (zpoplatněna dle Vašeho tarifu) a to od 8:00 hodin do 17:00 hodin.