SMS jízdenky | Hradec Králové

Mobilní jízdenka

je služba Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. (DPmHK, a.s.) a je možné ji používat ve všech prostředcích hromadné dopravy, které provozuje DPmHK, a.s. Mobilní jízdenka slouží jako alternativa k městské kartě a papírovým jízdenkám. Jedná se o nový způsob úhrady jízdného.
Výhody Mobilní jízdenky

Mobilní jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
Základní předpoklady pro používání služby Mobilní jízdenka na straně cestujícího

Cestující musí mít k dispozici SIM kartu některého z mobilních operátorů ČR (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon) a mobilní telefon s aktivními Premium SMS službami. Pokud tato služba není aktivní, služba Mobilní jízdenka nebude fungovat.

Službu Premium SMS si může každý u svého telefonu aktivovat ZDARMA na zákaznické lince svého mobilního operátora. Pak již nic nebrání tomu, začít používat Mobilní jízdenku. Do telefonu se neinstalují žádné speciální aplikace, není nutná žádná úprava nastavení.
Objednání Mobilní jízdenky - možnosti

Existují 2 způsoby, jak objednat Mobilní jízdenku:
pomocí SMS

tento způsob je určen pro cestující, kteří využijí Mobilní jízdenku jen občas. Hodí se pro návštěvníky města, pro které je registrace do systému Mobilní jízdenky zbytečná.

Jízdenka za 18,-Kč vč. DPH, přestupní na 45 / 60 min.*

1.  Cestující napíše SMS ve tvaru: HK

Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.

2. SMS odešle cestující na číslo 90230

Číslo je společné pro všechny typy jízdenek a také pro všechny mobilní operátory ČR.

Do 2 min. od odeslání objednací SMS obdrží cestující mobilní jízdenku.

* Přestupní jízdenka za 18 Kč platí v pracovní dny v době od 04.00 - 19.00 hod. 45 min.

V SO,NE, státní svátky a v pracovní dny od 19.00 - 04.00 hod. platí přestupní jízdenka 60 min.
Jízdenka za 55,-Kč vč. DPH, celodenní na 24 hod.

1. Cestující napíše SMS ve tvaru: HK24

Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.

2. SMS odešle cestující na číslo 90230

Číslo je společné pro všechny typy jízdenek a také pro všechny mobilní operátory ČR.

Do 2 min. od odeslání objednací SMS obdrží cestující mobilní jízdenku.


prozvoněním/zavoláním

nejpohodlnější způsob objednání Mobilní jízdenky. Je určen pro pravidelné a časté používání.

Registrace do systému Mobilní jízdenky

Alternativní možnost, jak může cestující Mobilní jízdenku nebo jinou službu objednat, je využití unikátní funkce s možností platby pouhým prozvoněním daného čísla.

Díky této funkci ušetří cestující čas, který stráví psaním textu SMS a čísla, a ušetří cenu za objednací SMS.

Aby mohl cestující používat prozvonění, musí se zaregistrovat do systému Mobilní jízdenky.

Registrace je jednorázová akce a cestující ji může provést z pohodlí svého domova:
Cestující pro registraci do systému Mobilní jízdenky prozvoní speciální telefonní číslo 910 301 000. Systém automaticky volání ukončí a pošle cestujícímu na mobil SMS s požadavkem na potvrzení registrace.
Cestující potvrdí registraci pomocí SMS ve tvaru: ANO HKR  a tuto SMS pošle na číslo 90230. Zpět obdrží uvítací SMS a tím je potvrzeno objednání služby Mobilní jízdenka prozvoněním.

Registrační SMS je zpoplatněná jako běžná SMS v rámci tarifu daného operátora.
Objednání Mobilní jízdenky prozvoněním

Po úspěšné registraci již může cestující objednávat Mobilní jízdenku pouhým prozvoněním na speciální telefonní čísla:
tel. 910 301 001

pro objednání jízdenky za 18,-Kč vč. DPH, přestupní na 45 / 60 min.*

Časová platnost jízdenky je 45 minut v pracovní dny od 04:00 do 19:00 hodin, 60 minut v pracovní dny od 19:00 do 04:00 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek.

* Přestupní jízdenka za 18 Kč platí v pracovní dny v době od 04.00 - 19.00 hod. 45 min.

V SO,NE, státní svátky a v pracovní dny od 19.00 - 04.00 hod. platí přestupní jízdenka 60 min.
tel. 910 301 024

pro objednání jízdenky za 55,-Kč vč. DPH, celodenní na 24 hod.

Telefonní čísla pro prozvánění si může cestující uložit do telefonního seznamu svého telefonu, aby je mohl kdykoliv pohodlně použít bez toho, že by si je musel pamatovat.

Prozvonění z registrovaného mobilu není zpoplatněno. Systém automaticky volání ukončí a pošle cestujícímu na mobil Mobilní jízdenku (předplacená služby MT Premium SMS). Pro cestujícího je to nejkomfortnější možnost objednání služby.

Pokud má cestující s registrací problémy, může zavolat na Helpdesk tel. 234 493 120 (9.00 – 16.30 hod.) nebo může pro rychlou pomoc poslat SMS ve tvaru: HELP HKR na číslo 90230.
Ukončení služby

Chce-li zákazník z jakéhokoliv důvodu ukončit používání služby Mobilní jízdenka – objednání prozvoněním, lze číslo jeho mobilního telefonu ze systému vyřadit.

Zákazník pouze pošle pokyn pomocí SMS ve tvaru: STOP HKR na číslo 90230.
Omezení počtu současně platných Mobilních jízdenek (pravidlo 1+4) při objednání prozvoněním

Je čistě na cestujícím, který ze způsobů objednání si zvolí. Může oba systémy používat střídavě. Záleží čistě na něm, co mu bude více vyhovovat. Přestože bude registrován v systému Mobilní jízdenky, může použít i klasickou SMS místo prozvonění.