SMS jízdenky | České Budějovice

V Českých Budějovicích máte možnost zakoupit dva druhy

SMS jízdenek a to následující:

Jízdenka na 30 minut

  • pošlete SMS ve tvaru BUD na číslo 90206
  • do 2 minut obdržíte SMS jízdenku

 Vzor SMS jízdenky:

 DPMCB, a.s.SMS jízdenka
plnocenná Přestupní 25,- Kč
Platnost:
Od: datum(ddmmrr) čas hod:min
Do: datum (ddmmrr) čas hod:min
HASH kód/kontrolní kód

Jízdenka na 24 hodin

  • pošlete SMS ve tvaru BUD24 na číslo 90206
  • do 2 minut obdržíte SMS jízdenku

 Vzor SMS jízdenky:

 DPMCB, a.s. SMS jízdenka
plnocenná Přestupní 70,- Kč
Platnost:
Od: datum (ddmmrr) čas hod:min
Do: datum (ddmmrr) čashod:min
HASH kód/kontrolní kód

Cena za SMS jízdenku je 25,- Kč, nebo 70,- Kč (+ cena SMS dle tarifu u Vašeho operátora)
V případě, že cestující hodlá zakoupit více SMS jízdenek z jednoho mobilního zařízení (více osob), musí odeslat příslušný počet objednávek a následně obdržet stejný počet SMS jízdenek.

Co dělat, když omylem smažete platnou SMS jízdenku

V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti má cestující možnost získat Duplikát SMS jízdenky za poplatek 3,- Kč. Postup pro zaslání duplikátu již zakoupené SMS jízdenky:

Cestující odešle na telefonní číslo 9000603 text:
v případě duplikátu 30 min. jízdenky: BUD
v případě duplikátu 24 hod. jízdenky: BUD24

Do 2 minut cestující obdrží duplikát SMS jízdenky.

SMS jízdenka je neplatná když...
uplynula-li doba její platnosti
nebyla-li zaslána smluvním provozovatelem služby
byla-li jakkoliv upravována, přepisována, nebo přeposlána
nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost
objednal-li cestující SMS jízdenku placenou mobilem až v době výkonu přepravní kontroly
nedodržel-li cestující podmínky stanovené pro použití Jízdenky placené mobilem dané Tarifem nebo Smluvními přepravními podmínkami, není-li Jízdenka placená mobilem při přepravní kontrole na základě přiděleného kódu nalezena

Nástup do vozidla při platbě jízdenky mobilem

Povinností cestujícího je nastoupit do vozidla s již přijatou platnou SMS jízdenkou placenou mobilem, kterou před nástupem do vozidla obdržel do mobilního komunikačního zařízení!

Přepravní kontrola

K ověření platnosti SMS jízdenky placené mobilem, je cestující povinen sdělit kontrolní kód, nebo předložit pověřené osobě mobilní komunikační zařízení, ze kterého byla SMS jízdenka placená mobilem zakoupena, pro ověření veškerých přijatých dat této jízdenky. Cestující je povinen poskytnout při přepravní kontrole veškerou možnou součinnost k ověření platnosti SMS jízdenky placené mobilem. Mobilní komunikační zařízení musí předložit tak, aby bylo možnoí z displeje přístroje jednoznačně přečíst potřebné údaje.

Nesplní-li cestující podmínky pro nákup SMS jízdenky placené mobilem a její kontrolu, není-li SMS jízdenka palcená mobilem na základě přiděleného kontrolního kódu nalezena, je cestující považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

Reklamace

V případě neobdržení SMS jízdenky, nebo jejího opožděného doručení lze uplatnit reklamaci, a to buď na předepsaném tiskopisu nebo on-line. Formulář je umístěn na internetových stránkách www.cb-mobil.cz, nebo na stránkách dopravce, tj.  www.dpmcb.cz.  O výsledku reklamace budou cestující v zákonné lhůtě vyrozuměni. Podle zákona 127/2005 o elektronických komunikacích lze reklamaci na poskytovanou službu uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne.