SMS Parkování | Arkády Pankrác Praha

Návštěvníci centra Arkády Pankrác

mají možnost využít nadzemního parkoviště, do kterého je možno pohodlně zajet z ulice Hvězdova. Na parkovišti mohou být odstavována motorová vozidla do přípustné celkové hmotnosti 2,5 t a o maximální výšce 1,9 m. Tři parkovací patra nabízí návštěvníkům centra 1100 parkovacích míst, která jsou jim k dispozici každý den v týdnu, tzn. Pondělí – Neděle, od 7:00 – 21:30 hodin. Mimo tuto dobu je vjezd i výjezd na parkoviště centra uzavřen mřížovou roletou

Nemáte u sebe drobné? Zapomněli jste zaplatit za parkování v automatu a nechcete se vracet? Pak máte možnost zaplatit parkovné pomocí SMS. Vše je velmi rychlé, pohodlné a bezpečné.

Kde: Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha

Jak probíhá platba pomocí SMS:

Při vjezdu na parkoviště jste obdrželi parkovací lístek s vyznačením data a času příjezdu a SMS kódu sloužícího k identifikaci. Před výjezdem z parkoviště si zkontrolujte, zda-li jste u nás parkovali déle než tři hodiny, které máte od nás zdarma. Pokud ano, každá další započatá hodina je zpoplatněna sazbou 50,-/hod. Maximální platba parkovného přes SMS je 8 hodin, což odpovídá částce 250 Kč. Pro zaplacení parkování pošlete SMS obsahující SMS kód, který je vyznačen na přední straně parkovacího lístku na číslo 90209. Přesný tvar SMS je uveden níže. Systém ověří číslo parkovacího lístku a vypočte odpovídající cenu parkovného. Do 30ti vteřin obdržíte SMS s informací o ceně a informací do kdy musíte opustit parkoviště.

Přesný tvar SMS zprávy

AP (mezera) SMS kód

Např. AP 123456789012 na číslo 90209

Ceny za parkovné v případě platby přes SMS:

1. hodina –     0 Kč

 2. hodina –     0 Kč

 3. hodina –     0 Kč

 4. hodina –   50 Kč

 5. hodina – 100 Kč

 6. hodina – 150 Kč

 7. hodina – 200 Kč

 8. hodina – 250 Kč (maximální cena)

V případě, že Vám nejde odeslat SMS na číslo 90209, kontaktujte svého mobilního operátora a ověřte, zdali máte aktivní Premium SMS služby. Pokud jste ani do několika minut neobdrželi SMS s výší ceny parkovného a potvrzením, kontaktujte prosím obsluhu parkingu.

Zjednodušený daňový doklad si můžete vystavit na www.parking-sms.cz.

Cena parkovného Kč 50,- s DPH za každou započatou placenou hodinu. Provozuje: ComGate Interactive, s.r.o. SMS službu zajišťuje: agmo cz, s.r.o., parkingsms@agmo.eu, www.platmobilem.cz

Pro využití je nutné mít SIM kartu českých mobilních operátorů Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone s aktivovanou službou Premium SMS.

Více informací o centru naleznete na www.arkady-pankrac.cz.